Kategoriat
Uncategorized

Yksityisarkistotoiminta Suomessa -selvitys

Arkistoverkoston yhteistyössä laatima Yksityisarkistotoiminta Suomessa -selvitys on julkaistu. Se kertoo erilaisista yksityisistä aineistoista ja niiden arkistoinnista. Dokumentissa kuvataan muun muassa Kansallisarkiston, yksityisten arkistojen, Kansalliskirjaston ja muiden kirjastojen, museoiden, kuntien ylläpitämien arkistojen sekä kotiseutuarkistojen yksityisarkistotoimintaa ja kerrotaan niiden säilyttämistä yksityisarkistoaineistoista.

Selvitys kertoo myös yksityisarkistojen digitaalisista aineistoista ja palveluista, yksityisarkistotoiminnan vaikuttavuudesta ja aineistojen käytöstä, toimintaan vaikuttavasta lainsäädännöstä sekä yksityis-arkistotoimintaan liittyvistä moninaisista yhteistyöverkostoista. Selvitys katsoo nykytilanteen lisäksi tulevaisuuteen.

Selvityksen laatinut Arkistoverkosto on arkistojen yhteistyöverkosto, joka perustettiin jatkamaan Arkistosektorin KDK-verkoston toimintaa KDK-hankkeen päättymisen jälkeen. Vapaaehtoiselta pohjalta toimivassa Arkistoverkostossa on tällä hetkellä mukana 25 organisaatiota. Arkistoverkoston kokouksissa muun muassa keskustellaan ajankohtaisista alan kysymyksistä ja yhteistyöstä sekä esitellään ajankohtaisia hankkeita. Verkostolla on keskeinen rooli tiedon ja osaamisen välittäjänä arkistosektorin eri toimijoiden välillä.

Yksityisarkistotoiminta Suomessa on laadittu tukemaan opetus- ja kulttuuriministeriössä parhaillaan valmistelussa olevaa yksityisarkistostrategiaa.

Linkki selvitykseen:

https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023022228290