Kategoriat
Tiedotteet

Juha Henriksson on valittu Europeana Members Counciliin

Yksityisarkistojen neuvottelukunnan puheenjohtaja, Musiikkiarkiston johtaja Juha Henriksson on valittu vuosiksi 2024–2026 Europeana Network Associationin (ENA) Members Counciliin. Hänen tavoitteenaan on vahvistaa suomalaisten kulttuuriperintöorganisaatioiden ja Europeanan välistä yhteistyötä.

https://pro.europeana.eu/post/meet-the-new-europeana-network-association-members-councillors

Uutista päivitetty 28.1.2024: Juha Henriksson on valittu myös ENA:n 6-jäseniseen hallitukseen (Management Board) vuosiksi 2024–2026. Hallitus vastaa ENA:n strategisen vision suunnittelemisesta sekä edustaa ENA:a keskusteluissa koko Europeana-hankkeen strategiasta.

https://pro.europeana.eu/page/management-board

ENA on digitaalisen kulttuuriperinnön parissa työskentelevien asiantuntijoiden yhteisö. Jäsenistöä yhdistää yhteinen tavoite laajentaa ja parantaa Euroopan digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuutta. Members Council päättää yhteisön toiminnan painopistealueista, ohjaa sen toimintaa sekä pyrkii edistämään Europeanan strategisia tavoitteita.

https://pro.europeana.eu/page/about-the-network

Europeana on verkkopalvelu, joka tarjoaa harrastajille, ammattilaisille, opettajille ja tutkijoille digitaalisen pääsyn Euroopan kulttuuriperintöaineistoon. Tällä hetkellä Europeanassa on jo 31 miljoonaa kuvaa, 24 miljoonaa asiakirjaa ja noin miljoona video- tai äänitallennetta.

https://www.europeana.eu/fi

Europeana ei kuitenkaan ole pelkästään verkkopalvelu, sillä sen lukuisissa eri työryhmissä kehitetään asiantuntemusta, työkaluja ja toimintatapoja kulttuuriperinnön digitalisaatioon sekä edistetään kulttuuriperinnön vaikuttavuutta ja käyttöä koulutuksessa, tutkimuksessa, luovassa toiminnassa ja virkistyksessä. Esimerkiksi Europeana Impact Playbook on työkalu, jota kehitetään kulttuuriperintöorganisaatioiden vaikuttavuuden kehittämiseen ja arvioimiseen. Impact Playbook on yksi niistä työkaluista, joihin Yksityisarkistojen neuvottelukunnan vaikuttavuustyöryhmässä perehdytään.

https://pro.europeana.eu/about-us/services-and-tools