Toiminta

Yksityisarkistojen neuvottelukunnan tehtävät perustuvat lakiin Kansallisarkistosta (1145/2016), jonka 5 § todetaan: ”Kansallisarkiston yhteydessä toimii yksityisarkistojen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää yksityisiin asiakirjoihin ja niihin sisältyviin tietoihin kohdistuvan arkistotoiminnan koordinointia ja yhteistyötä. Neuvottelukunnan jäsenet nimittää ja toimikaudesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.”

Yksityisarkistojen neuvottelukunnan vuoden 2024 kokouksissa käsitellään muun muassa seuraavia asioita:

  • Neuvottelukunnan alaisuudessa toimiva työryhmä selvittää yksityisarkistotoiminnan vaikuttavuuden kehittämistä ja arviointia
  • Neuvottelukunta pyrkii omalta osaltaan edistämään yksityisarkistoaineistojen tutkimuskäyttöä
  • Neuvottelukunta seuraa digitaalisten yksityisarkistoaineistojen vastaanoton ja tekoälyn hyödyntämisen kehitystä
  • Neuvottelukunta välittää kokouksissaan tietoa erilaisista yksityisarkistotoimijoista ja -aineistoista
  • Neuvottelukunta seuraa ja kommentoi Kansallisarkiston koordinoimaa kansallista yksityisarkistojen hankintapolitiikkaa