Toiminta

Yksityisarkistojen neuvottelukunnan tehtävät perustuvat lakiin Kansallisarkistosta (1145/2016), jonka 5 § todetaan: ”Kansallisarkiston yhteydessä toimii yksityisarkistojen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää yksityisiin asiakirjoihin ja niihin sisältyviin tietoihin kohdistuvan arkistotoiminnan koordinointia ja yhteistyötä. Neuvottelukunnan jäsenet nimittää ja toimikaudesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.”

Vuonna 2023 yksityisarkistojen neuvottelukunnan toimintasuunnitelmaan kuuluvat muun muassa seuraavat asiat:

  • Perustetaan työryhmä selvittämään ja kehittämään yksityisarkistotoiminnan vaikuttavuuden mittareita
  • Neuvottelukunta koordinoi ja edistää kansallista yksityisarkistojen hankintapolitiikkaa
  • Viimeistellään yksityisarkistotoiminnan strategia ja järjestetään sen julkaisuseminaari