Julkaisuja

Yksityisarkistotoiminta Suomessa -selvitys (Arkistoverkosto 2023)

Selvitys Suomen kotiseutuarkistoista (Kotiseutuliitto 2022)

Museotilasto (Museovirasto)

Yksityiset keskusarkistot ry:n toiminta 1990-luvulta vuoteen 2015 (Ville Antikainen 2015)