Kategoriat
Tiedotteet

Juha Henriksson on valittu Europeana Members Counciliin

Yksityisarkistojen neuvottelukunnan puheenjohtaja, Musiikkiarkiston johtaja Juha Henriksson on valittu vuosiksi 2024–2026 Europeana Network Associationin (ENA) Members Counciliin. Hänen tavoitteenaan on vahvistaa suomalaisten kulttuuriperintöorganisaatioiden ja Europeanan välistä yhteistyötä.

https://pro.europeana.eu/post/meet-the-new-europeana-network-association-members-councillors

Uutista päivitetty 28.1.2024: Juha Henriksson on valittu myös ENA:n 6-jäseniseen hallitukseen (Management Board) vuosiksi 2024–2026. Hallitus vastaa ENA:n strategisen vision suunnittelemisesta sekä edustaa ENA:a keskusteluissa koko Europeana-hankkeen strategiasta.

https://pro.europeana.eu/page/management-board

ENA on digitaalisen kulttuuriperinnön parissa työskentelevien asiantuntijoiden yhteisö. Jäsenistöä yhdistää yhteinen tavoite laajentaa ja parantaa Euroopan digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuutta. Members Council päättää yhteisön toiminnan painopistealueista, ohjaa sen toimintaa sekä pyrkii edistämään Europeanan strategisia tavoitteita.

https://pro.europeana.eu/page/about-the-network

Europeana on verkkopalvelu, joka tarjoaa harrastajille, ammattilaisille, opettajille ja tutkijoille digitaalisen pääsyn Euroopan kulttuuriperintöaineistoon. Tällä hetkellä Europeanassa on jo 31 miljoonaa kuvaa, 24 miljoonaa asiakirjaa ja noin miljoona video- tai äänitallennetta.

https://www.europeana.eu/fi

Europeana ei kuitenkaan ole pelkästään verkkopalvelu, sillä sen lukuisissa eri työryhmissä kehitetään asiantuntemusta, työkaluja ja toimintatapoja kulttuuriperinnön digitalisaatioon sekä edistetään kulttuuriperinnön vaikuttavuutta ja käyttöä koulutuksessa, tutkimuksessa, luovassa toiminnassa ja virkistyksessä. Esimerkiksi Europeana Impact Playbook on työkalu, jota kehitetään kulttuuriperintöorganisaatioiden vaikuttavuuden kehittämiseen ja arvioimiseen. Impact Playbook on yksi niistä työkaluista, joihin Yksityisarkistojen neuvottelukunnan vaikuttavuustyöryhmässä perehdytään.

https://pro.europeana.eu/about-us/services-and-tools

Kategoriat
Tiedotteet

Yksityisarkistojen neuvottelukunta on nimetty

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt yksityisarkistojen neuvottelukunnan jäseniksi toimikaudelle 2023–2026 seuraavat henkilöt:

tiedonhallintapäällikkö Mari Pehkonen, Itä-Suomen yliopisto

Assistant Professor (1.8.2023) Pasi Nevalainen, Jyväskylän yliopisto

ylitarkastaja Tytti Voutilainen, Kansallisarkisto

kokoelmapäällikkö Jouni Ahmajärvi, Kansalliskirjasto

arkistonjohtaja Juha Henriksson, Musiikkiarkisto

yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Hyvärinen, Liikearkistoyhdistys

puheenjohtaja Johanna Mieto, Arkistoyhdistys

opetusneuvos Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö

vanhempi tutkija Sami Saramo, Siirtolaisuusinstituutti

arkistonjohtaja, FT Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo, Suomen Kotiseutuliitto

tietopalvelupäällikkö Mikko Nykänen, Suomen Museoliitto

arkistonjohtaja Kristina Linnovaraara, Svenska Litteratursällskapet

arkistonjohtaja Marita Jalkanen, Kansan Arkisto, Yksityiset Keskusarkistot ry

arkistonjohtaja Riku Keski-Rauska, Porvarillisen Työn Arkisto, Yksityiset Keskusarkistot ry​​​​​​​

Ensimmäisessä kokouksessa neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin Juha Henriksson.